Category Archives: ઉત્સવ

પતંગની પરિભાષા


ઉત્તરાયણનો દિવસ વીતી ગયો. જો કે ખરેખરા પતંગપ્રેમી મિત્રો તો વાસી ઉત્તરાયણની મોજ માણતા હશે. ઉપરાંત કાલે પણ રવિવારની રજા. એટલે ત્રણ દિવસનો પતંગ મહોત્સવ માણવાનો અનેરો મોકો.

ગઈકાલે અમે પણ મોજ માણી. (ભાવનગરમાં વાસી ઉત્તરાયણનું ખાસ મહત્વ નહિ :() પતંગ તો ખાસ ન ચગાવ્યા પણ ભત્રીજા-ભત્રીજીઓને બૂમો પાડવામાં સાથ પૂરતો આપ્યો. 🙂 પતંગ એવી વસ્તુ છે કે બાળપણમાં પાછા પહોંચાડી દે. મોટી ઉંમરના લોકો પણ કપાયેલો પતંગ જોતાવેંત હાથ અને લાકડીઓ ઉંચા કરે. કાલે અગાશીમાં પતંગો જોતાં જોતાં બાળપણમાં જે પતંગો માટેની જૂદી જૂદી શબ્દાવલી વાપરતા એ યાદ આવતી હતી. મારાં પત્નીએ નાનપણમાં પતંગ ઓછા ચગાવ્યા છે અને આમ પણ એ ભાવનગરના નહિ એટલે એને એકપણ શબ્દ સમજાય નહિ એટલે હું એને સમજાવતો હતો. આમ પણ એ શબ્દો બાળકોએ જ રચેલા હોય એટલે ઘણા અલગ અને ક્યારેક વિચિત્ર પણ લાગે.

અમારા વખતે પતંગની આટલી બધી ડીઝાઈન્સ જો કે નહોતી. અને જે હતી એમાંની ઘણી હું ભૂલી ગયો છું. પણ નામ આવા હતા, પટ્ટો, પટ્ટી (મોટા પટ્ટાવાળો પતંગ એ પટ્ટો અને નાના સાંકડા પટ્ટા એટલે પટ્ટી), રોકેટ (ઉભો પટ્ટો), હાંડી (ઉપર અને નીચે બે અલગ ભાગવાળો), ગરીયો (ત્રણ ભાગ), ચોકડી અથવા ચોકઠું (ચાર ચોરસ), સોગઠી (સોગઠાબાજી જેવા ખાના), ચાંદરાજ (ચાંદો ધરાવતો રાજા). તારાવાળો પતંગ એ સ્વાભાવિક રીતે જ “સ્ટાર.” ઉપરાંત ઘણી ડીઝાઈન્સ માત્ર ડીઝાઈન તરીકે ઓળખાતી. પતંગના ભાગોમાં ઢઢ્ઢો (ઉભી સળી), કમાન, ફૂમકી અને નીચેનો ત્રિકોણ ભાગ એટલે ડૂંભો. આ ડૂંભો શબ્દ ફાટેલા પતંગમાંથી ગોળ કાગળના ટૂકડા કાપી પથ્થર વડે આકાશમાં ઉડાવતા એ ટૂકડા માટે પણ વાપરતા. પતંગને જે દોરી બાંધીએ તે (કન્ના) એટલે કાનેતરા, જ્યારે ઉડતા પતંગનું કાનેતરું તૂટી જાય તો એને કાનેતરું “બોતરાઈ ગયું” કહેવાય. પતંગ એકબાજુ નમતો હોય અને સંતુલન માટે કમાન પર જે દોરીનું વજન બાંધીએ તે કન્ની. (જે માણસ પણ વંકાઈને ચાલતો હોય કે એક બાજુ નમેલો રહેતો હોય તેને ખીજવવા કન્ની કહેતા. :)) દોરી ઘસાવવી એટલે અમારી ભાષામાં દોરી “પવરાવવી” અથવા “રીલ પવરાવવું”. જો કે માંજો એટલે તો માંજો જ.

અત્યારે ત્રણ થી માંડીને છ-સાત રૂપિયામાં મળતા પતંગોની ખાસ કિંમત નથી. ફાટે એટલે તરત બીજો પતંગ લઈ લેવાય. પણ અમારા વખતમાં પચીસ કે પચાસ પૈસાનો પતંગ પણ બેશકિંમતી હતો. ફાટે તો સાંધી જ લેવો પડે. અને એ સાંધા માટે ગુંદરપટ્ટીનો વૈભવ તો દુર્લભ. એટલે બીજા (સાવ ફાટી ગયેલા) પતંગના કાગળને ભાત વડે ચોંટાડીને પતંગ સાંધવાનો. ભાત ન હોય, તો લોટમાં પાણી ઉમેરીને બનાવેલી “લહી” પણ ચાલે. એ ઉપરાંત પતંગના ઓપરેશન પણ થાય. જો પતંગ ઉડતો ન હોય કે ઉડતા ઉડતા અચાનક નીચે ઢળી પડતો હોય (અત્યારે એને શું કહેવાય છે ખબર નહિ) તો એને “છાપર ખાધી” કહેવાય. વારંવાર છાપર ખાતા પતંગનો ઢઢ્ઢો મરડવો પડે (સળી વાળવી પડે.) આમ મરડતા ક્યારેક વધુ જોર થઈ જાય તો ઢઢ્ઢો બટકી જાય. એવા વખતે ઓપરેશન થાય. ઢઢ્ઢાને સમાંતર બીજી સળીનો ટૂકડો મૂકી તેને દોરીથી બાંધી લેવાય. પતંગ પાછો ઉડવા તૈયાર.

ઉડતો પતંગ જ્યારે એકબાજુ નમ્યા કરતો હોય ત્યારે કન્ની બાંધવાની. જો કે કેટલાક લોટણીયા તો એ પછી પણ લોટ્યા જ કરે. ક્યારેક એને સીધા રાખવા પૂંછડું બાંધતા, જો કે એ લોટણીયા પતંગ બીજાના કપાયેલા પતંગને લપટાવવા (એને “લેપટી કરી” કહેવાય) કામ લાગે. જો પતંગ એકદમ સ્થિર રહેતો હોય, તો એને “સ્થિરીયો” કહેવાય. જો કે બોલાય “ઈસ્તીરીયો”. (ઘણાં તો “ઈસ્ટીરીયો” કહેતા) આવો સ્થિરીયો પતંગ ઉતારીને સાચવી રાખવાનો. રાતે “ગબારો” ચડાવવા (તુક્કલ ઉડાવવા) કામ લાગે.

પતંગ લૂટનારાઓ (લૂંટણીયાઓ) જે “ડીવાઈસ” વાપરે તે “ઝરડું.” ઉચ્ચાર થાય “જઈડું”. કેટલાક મિત્રો લંગરીયા પણ વાપરે. (એને લંગસીયું કહેવાય?) આ લંગરીયાના પણ પેચ લેવાતા. સામસામા બે જણ લંગરીયા ભેરવે અને ખેંચી જૂએ. ઉપરાંત કોની દોરી વધુ મજબૂત છે તે જોવા “ઘીચીપીચી” અથવા “ઘીસીપીસી” કરવામાં આવે. નાના દોરીના ટૂકડા સામસામે ઘસી જોવાના. લંગરીયા અને ઘીચીપીચીમાં છેતરપીંડી કરવા કેટલાક મિત્રો મીણીયા દોરા લઈ તેને બદામથી ગુલાબી કે પાંદડાથી લીલા રંગીને વાપરતા. (એ થઈ “ગશ” એટલે કે અંચાઈ) લંગરીયાનો એક ઉપયોગ ઉડતા પતંગને તોડી લેવાનો પણ ખરો. અને પતંગ વધુ ઉંચે હોય તો “બેતડા” વાપરવાના. બેતડા એટલે નાની (૩-૪ ફૂટની) દોરીના બન્ને છેડે પથ્થર બાંધેલા. તેને ઉડી રહેલા પતંગ પર છુટ્ટા ફેંકીને એ પતંગની છુટ્ટી કરાય. ઉપરાંત કોઈનો પતંગ કપાય અને દોરી દેખાય તો એ “છેડી પકડવાની”. જો કે આ બધા ખેલ કરવાથી પથ્થરોનો અને ગાળોનો વરસાદ વરસે ખરો. સમયસર સંતાઈ ન જાઓ તો “બાધણ લાગે” એટલે કે ઝગડો થાય.

મોટા થઈ ગયા પછી બાળપણ વધારે વહાલું લાગે છે. આ બધું યાદ આવે અને સાથે યાદ આવે ઉત્તરાયણ (ઉતરાણ)ની આગલી રાત્રે કાનેતરી બાંધવા બધા મિત્રો શેરીના ચોકમાં ભેગા થતા. તાપણું સળગાવતા અને એમાં બટેટા શેકતા.

શી એ બળેલા બટેટાની મીઠાશ!

Advertisements

વીતેલા વર્ષમાં “કનકવો”


૨૦૧૦ના ઓક્ટોબર માસમાં બ્લોગીંગ શરૂ કર્યા પછી, વાચકોના ખૂબ પ્રોત્સાહન અને સહકાર દ્વારા “કનકવો” ઉંચે ઉંચે ઉડતો ગયો છે. વર્ડપ્રેસના સ્ટેટીસ્ટીક્સના મને ઈમેલમાં મળેલ રિપોર્ટ મુજબ…

Healthy blog!

બ્લોગની તબીયત

Featured image

૨૦૧૦માં બ્લોગને લગભગ ૭૯૦૦ ક્લીક મળી. (ઈમેલમાં જણાવ્યા મુજબ લગભગ ૧૯ બોઈંગ ૭૪૭ વિમાનની પેસેન્જર સંખ્યા જેટલી.)

ઓક્ટોબર, નવેમ્બર અને ડિસેમ્બરના અઢી મહિના દરમ્યાન ૧૧૯ નવી પોસ્ટ મૂકી શકાઈ.

તા.૨૯ ઓક્ટોબર,૨૦૧૦ ના દિવસે સૌથી વધુ-૩૨૬ ક્લિક્સ મળી.એ દિવસે મૂકાયેલી પોસ્ટ હતી નાના મોઢે મોટી વાત...

લોકોને સૌથી વધુ ગમેલા ટોપિક્સ હતા, રમૂજો, ગણિતગમ્મત અને કહેવતો. લોકપ્રિય કેટેગરી રહી, “ચબરાકીયાં”.

અને આ બધાનો જવાબ આપવા માટે મારી પાસે આટલા જ શબ્દો છે – આપનો અત્યંત આભાર.

નવલા વર્ષના વધામણાં


દિપાવલીની શુભકામનાઓ..


માઝમ રાતે…


માઝમ રાતે…
આજે શરદપૂનમની નીતરતી ચાંદનીમાં સાંભળો કોકિલકંઠી ગાયિકા લતાજી ના સુમધુર અવાજમાં વેણીભાઈ પુરોહિતનું આ ગીત..

માઝમ રાતે સાંભળવા માટે અહી ક્લિક કરો.

માઝમ રાતે નીતરતી નભની ચાંદની

માઝમ રાતે નીતરતી નભની ચાંદની
અંગે અંગ ધરણી ભિંજાય માઝમ રાતે

માઝમ રાતે નીતરતી નભની ચાંદની
અંગે અંગ ધરણી ભિંજાય માઝમ રાતે

સૂનો રે મારગ ને ધીમો ધીમો વાયરો
એના જોબનિયા ઘેલા ઘેલા થાય

આભલા ઝબૂકે એની સંગ રે સુંદર
ઓ..ગીત કાંબિયુંનું રેલાય

હે રે એને જોઈ આંખ અપલંકી થાય
માઝમ રાતે

માઝમ રાતે નીતરતી નભની ચાંદની
અંગે અંગ ધરણી ભિંજાય માઝમ રાતે

કેડે બાંધી’તી એણે સુવાસણી
એમાં ભેદ ભરેલ અણમોલ

એક ડગલું એક નજર એની
એનો એક કુરબાનીનો કોલ

એક ડગલું એક નજર એની
એનો એક કુરબાનીનો કોલ

એ ઝૂલે ગુલ ફાગણનું ફુલ દોલ, ફુલ દોલ
માઝમ રાતે

માઝમ રાતે નીતરતી નભની ચાંદની
અંગે અંગ ધરણી ભિંજાય માઝમ રાતે

નેણમાંથી નભના રંગ નીતરે રે
એનો ઝીલણહારો રે દોલ
હશે કોઈ બડભાગી વ્હાલિડો પ્રીતમ
જેને હૈડે ફોરે ચકોર
હે સપનાની કૂંજ કેરો મયુર

માઝમ રાતે
માઝમ રાતે નીતરતી નભની ચાંદની
અંગે અંગ ધરણી ભિંજાય માઝમ રાતે

ગીતના શબ્દો ટાઈપ કરવાની આળસે માવજીભાઈ ના પરબ પરથી કોપી કર્યા છે..

 

ઉંધીયા-દિન..શરદપૂર્ણિમાની શુભકામનાઓ


આજે તો સવાર-સવારમાં અમારા ઘરમાં ગરમા-ગરમ મસાલેદાર ચર્ચા થઈ..

વાત એમ બની..કે હું હજી તો દાતણપાણીથી પરવારીને કોફી પીવા (હા ભાઈ, મને “ટેનીન” કરતાં “કેફીન” વધુ પસંદ છે, એટલે હું ચા નથી પીતો!) ડાઈનીંગ ટેબલ પર ગોઠવાયો ત્યાં જ મમ્મીનો અવાજ સંભળાયો, “..પણ કાલે પુનમને ન ખવાય ને?” (અમારા ઘરમાં કાયમ પુનમ છે. મારા પત્નીનું નામ પુનમ છે.)

પપ્પાનો જવાબ, “એ તો દર વર્ષે એમ જ બને છે ને?”

મમ્મી: “પણ એ ન ખાય તો મને ન ગમે.”

હવે મને કુતુહલ થયું એટલે મેં પૂછ્યું કે બાબત શી છે, તો જાણવા મળ્યું કે ચર્ચા ઉંધીયું ખાવા અંગેની છે. વાત એમ છે કે આ વખતે વિવિધ પંચાંગમાં પુનમ જૂદા જૂદા દિવસે આવે છે. કોઈ કહે છે કે આજે 22 તારીખે છે અને કોઈ માને છે કે કાલે એટલે કે 23 તારીખે છે. અને અમારી પુનમ એ દર પૂર્ણીમાએ ઉપવાસ કરે છે. એટલે મુશ્કેલી એ હતી કે ઉંધીયું ક્યારે લાવવું?

પુનમે તો કીધું કે હું નહિ ખાઉં, પણ મમ્મી મક્કમ રહ્યા કે એ ન ખાય તો નહિ લવાય. મારો ને પપ્પાનો તો મૂડ ઉડી ગયો કે આ વખતે ઉંધીયાનો આનંદ ગુમાવશું કે શું? પુનમે વળી જ્ઞાનીઓને પૂછપરછ કરી ને જાણ્યું કે “વ્રત”ની પુનમ આજે છે અને કેલેન્ડરમાં શરદપૂર્ણિમા કાલે છે. તો? ઉંધીયું કાલે લાવવું? પણ એમાં તકલીફ એ હતી કે છાપા માં ઉંધીયાની જાહેરખબરો આજે આવી છે. પછી કાલે ન મળ્યું તો? આ તો સંકટ. પણ “અડગ મનના માનવીને હિમાલય નડતો નથી..” અમે ઉકેલ કાઢ્યો કે “દાસ પેંડાવાળા”ને ત્યાં તપાસ કરવી કે કાલે ઉંધીયું મળશે કે કેમ અને જો કાલે મળવાનું હોય તો કાલે શરદપૂનમ ઉજવવી અને જો માત્ર આજે જ મળવાનું હોય તો પૂર્ણિમા આજે સમજવી.

ગમે તેમ પણ પંચાંગને અનુસરવા જેવું ખરૂં. જો બે પુનમ આવતી હોય તો બન્ને દિવસ ઉંધીયું ખાઈ શકાય.. અગ્રેજી કેલેન્ડર આપણને એવી સગવડ ન આપે. (આપણું તે આપણું!)

ઠીક. અમે તો અમારી રીતે ઉકેલ શોધી લીધો. આપ શું કરવાના છો? આજે કે કાલે? જે કરો તે પણ..

અમારા તરફથી તો આપને શરદપૂર્ણિમાની બેવડી શુભેચ્છા.. આજ અને કાલ બન્ને દિવસ માટે. પૌઆ-ઉંધીયું-દહીંવડા ખાજો અને મધુરી ચાંદની માણજો…