શબ્દરમત

આજે થોડી હળવી શબ્દોની રમત માણીએ?

નીચેના ત્રિકોણમાં લખેલા શબ્દો મોટેથી વાંચો.

શું લખ્યું છે? “A BIRD IN THE BUSH” બરાબર?

ખોટું! ધ્યાનથી ફરીવાર વાંચો. બહુ ઓછા લોકોને પહેલી જ વારમાં ખ્યાલ આવશે કે…

બીજી રમત.. નીચેના ચિત્રોને ધ્યાનથી જૂઓ.

 

 

 

બધા ચિત્રોમાં એક શબ્દ વંચાય છે. પણ ધ્યાનથી જોવાથી તેમાં જ કંઈક જૂદો અર્થ નીકળતો જણાશે.

(વિનંતી – આ ખૂબ સરળ છે. આપ માણી લો પછી તેનું રહસ્ય કોમેન્ટમાં ન લખો તો બીજા લોકો ને વધુ મજા આવશે.)

Advertisements

3 responses to “શબ્દરમત

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s