કચરો વીણવાની વૈગ્નાનિક રીત

હું ગઈકાલે પપ્પાના સ્કુટરની બેટરી રિપેર કરાવવા એમની સાથે સહકારી હાટ ગયો હતો. પપ્પા દુકાનમાં ગયા અને હું ગાડીમાં બેઠો રાહ જોતો હતો. એવામાં આ કચરો અને ભંગાર વીણનાર છોકરી ત્યાં આવી અને ત્યાં પડેલો એક કચરાનો ઢગલો ફેંદવા લાગી. એ કાર્ય કરવાની એની "વૈગ્નાનિક" રીતે મારું ધ્યાન ખેંચ્યુ. એ ઢગલામાંથી મુખ્યત્વે લોઢું અને લોઢાનો ભંગાર શોધતી હતી. એ માટે એણે એક "આયર્ન સેન્સર" હાથમાં રાખ્યું હતું. આ સેન્સર એટલે એક દોરીના છેડે બાંધેલું લોહચુંબક! એ ઉભી ઉભી જ એ લોહચુંબકને કચરાના ઢગલામાં ફેરવતી હતી અને જે કાંઈ લોઢાનો ભંગાર એ ઢગલામાં હોય, તે ખેંચાઈને તેની સાથે ચોંટી જાય તે ઉખાડીને પોતાના થેલામાં ભરતી હતી. મેં તરત ફોટો લેવા મોબાઈલ કાઢ્યો પણ ત્યાં સુધીમાં એ ચાલતી થઈ હતી અને એક ઓળખીતા ભાઈ જતા હતા એ મને જોઈ મળવા ઉભા રહી ગયા હતા. જો કે તોય મેં આ ફોટો તો લઈ લીધો જ. એમાં તેના હાથમાંનું પેલું સાધન સ્પષ્ટ દેખાય છે.

સાર- કામ ગમે તે હોય, તેને કરવાની સર્વશ્રેષ્ઠ રીત શોધવી અગત્યનું છે.

Advertisements

One response to “કચરો વીણવાની વૈગ્નાનિક રીત

  1. સાર- કામ ગમે તે હોય, તેને કરવાની સર્વશ્રેષ્ઠ રીત શોધવી અગત્યનું છે.

    એકદમ સાચી વાત.!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s