કહેવતો અને ઉદ્ગારો (૪)

કેટલાંક “ફન્ની” કહેવતો અને અવતરણો ફરી એકવાર માણીએ?

 • જે રાહ જૂએ છે તેને બધું મળે છે, પણ આ “બધું” એટલે માત્ર એ ચીજો જે ઉતાવળે પહોંચેલાઓએ બાકી રાખી હોય.

  (અબ્રાહમ લિંકન)

 • નિરાશાવાદીએ કદિ નિરાશ થવું પડતું નથી.

 • જે ખીલી ઉંચી રહેશે તેના પર ચોક્કસ હથોડો પડશે.

  (જાપાનીઝ કહેવત)

 • કૂવો સુકાઈ ન જાય ત્યાં સુધી પાણીની કિંમત સમજાશે નહિ.

  (સ્કોટીશ કહેવત)

 • તમે ઈંડાઓને ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવી ન શકો.

  (ઉત્તર અમેરિકન)

 • સત્ય પોતાના જૂતાં પહેરશે ત્યાં સુધીમાં જૂઠાણું આખી દુનિયા ફરી વળશે.

  (ફ્રેન્ચ કહેવત)

 • જૂઠાણાને વસ્ત્રસજાવટની જરૂર પડશે, પણ સત્ય તો નગ્ન જવાનું જ પસંદ કરશે.

  (અંગ્રેજી કહેવત)

 • ઈતિહાસ એ વિજેતાઓએ કરેલો જૂઠાણાઓનો સંગ્રહ છે.

 • જો તમે જે વાંચો એ (વિચાર્યા વગર) માની લેતા હો, તો બહેતર એ છે કે ન વાંચો.

  (જાપાનીઝ કહેવત)

 • એક જૂઠાણું હજાર સત્યોને રોળી નાખે છે.

  (દક્ષિણ આફ્રીકન કહેવત)

Advertisements

4 responses to “કહેવતો અને ઉદ્ગારો (૪)

 1. I would not consider these as FUNNY… some of these lines are real TRUTH… good collection!!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s