વાઘને (અમેરિકાથી) બચાવો !

આપણા રાષ્ટ્રિય પ્રાણી વાઘને બચાવવા પુષ્કળ પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે. પ્રોજેક્ટ ટાઈગર અને અન્ય પ્રયત્નો વિષે તો ઘણાબધા લોકો ઘણુબધું જાણે જ છે.

"જંગલી" કોણ? વાઘ કે માણસ?

પણ ઓછી જાણીતી વાત એ છે કે દુનિયામાં કુદરતી અવસ્થામાં જીવતા વાઘોની કુલ વસ્તી કરતા ક્યાંય વધુ સંખ્યામાં વાઘ એકલા અમેરિકામાં બંધનાવસ્થામાં અસ્તિત્વમાં છે.

ચોંકશો નહિ. આ સાચું છે. અન્ય પ્રાણીઓ કરતા જૂદું, વાઘ એ બંધનાવસ્થામાં પણ વંશવેલો આગળ ચલાવે છે. દુનિયામાં કુદરતી અવસ્થામાં ૨૦૦૬ના આંક મુજબ આશરે ૪૩૦૦ થી ૫૩૦૦ જેટલા પુખ્ત વયના વાઘ હતા. (જે ૧૯૦૦ની વસ્તીના માત્ર ૫% જેટલા જ છે.) પરંતુ એકલા અમેરિકામાં જ એક અંદાજ પ્રમાણે આશરે ૧૨૦૦૦ જેટલા વાઘ બંધનાવસ્થામાં છે. જેમાંના એકલા ટેક્સાસ રાજ્યમાં ૪૦૦૦ જેટલા વાઘ છે. કારણ કે અમેરિકામાં વાઘ પાળવા પર ૫૦ માંથી માત્ર ૧૯ રાજ્યોમાં પ્રતિબંધ છે, ૧૫ રાજ્યોમાં વાઘ પાળવા માટે માત્ર લાયસન્સ લેવું પડે છે અને ૧૬ રાજ્યોમાં તો એ અંગે કોઈ કાયદો જ નથી.

(નોંધ- વાઘની વસ્તીના આંક www.globaltiger.org પરથી લીધા છે.)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s