ફેસબુક, ટ્વીટર..”૭૦ નાં દાયકાની”(?) એડ્સ

ગઈકાલે જૂની જાહેરાતોની પોસ્ટ મૂકી ત્યારે આ “વિન્ટેજ એડ્સ” પણ ધ્યાનમાં આવી હતી. જાણે ૭૦-૮૦ના દાયકામાં છપાઈ હોય તેવી આ વેબસાઈટ્સ ની જાહેરાતો જુઓ.

Facebook

Twitter

Skype

YouTube

જુલાઈ ૨૦૧૦મા પ્રસિદ્ધ થયેલી આ જાહેરાતો છે સાઓ પાઉલો, બ્રાઝીલની મોમા એડ એજન્સીની. એડની પંચલાઈન છે.. “Everything ages fast. Update.”

Source: http://adsoftheworld.com

Advertisements

2 responses to “ફેસબુક, ટ્વીટર..”૭૦ નાં દાયકાની”(?) એડ્સ

  1. સરસ ગો’તી લાવ્યા જયભાઇ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s