બાળકો અને કહેવતો

એક શાળાના બાળકોને ટીચરે કેટલીક કહેવતો અને વાક્યો પૂરા કરવા આપ્યા..ને બાળકોની “રચનાત્મકતા” જૂઓ.

તમે ઘોડાને પાણી પાસે લઈ જઈ શકો પણ..
કેવી રીતે?

નવરું મગજ એ..
રિલેક્સ થવાનો શ્રેષ્ઠ રસ્તો છે.

બાળકોને પર ધ્યાન આપો..
એમને હોમવર્ક ન આપો.

જ્યારે અંધ અંધને દોરે ત્યારે..
રસ્તામાંથી દૂર રહેવું સારું.

પ્રેમ બધાને કરો, વિશ્વાસ..
મારો કરો.

કાચના ઘરમાં રહેતા હોય તેમણે..
બત્તી બંધ કરીને કપડાં બદલવા જોઈએ.

હસો અને દુનિયા તમારી સાથે હસશે, પણ રડો તો..
તમારે નાક સાફ કરવા રૂમાલ જોઈશે.


Advertisements

One response to “બાળકો અને કહેવતો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s